Zvani: 22 20 20 20


jaunumi

PROJEKTI

Biedrība ‘’Resiliences centrs’’  aktīvi realizē dažādus lokālos un starptautiskos projektus. Viens no mūsu svarīgākajiem mērķiem ir dalīties pieredzē ar citām organizācijām, lai apgūtu jaunas prasmes un metodes, kā strādāt ar mūsu mērķa grupām: bērni, jaunieši, vecāki, dažādu jomu speciālisti.

Programmas

Balstoties uz Resiliences pieeju, esam attīstījuši programmas un pakalpojumus gan darbam grupās, gan individuāli: Nometņu programmas, Resiliences pieejas apguves interaktīvos treniņus, Saskarsmes veicināšanas treniņprogrammu jauniešiem un viņu vecākiem (‘’DARI’’). Pašlaik  izstrādājam  konfliktu risināšanas programmu skolām “DARI skolā!”.

Pasākumi

Esam atvērti sadarbībai un jaunām iecerēm, regulāri piedalāmies un organizējam dažāda veida pasākumus: darba grupas speciālistiem , individuālās supervīzijas, seminārus, konferences , kā arī  atbalstam jauniešu iniciatīvas: organizējam kino klubu, repa meistarklases, galda spēļu vakarus, talkas un sporta pasākumus. Esam gatavi atbalstīt radošas jauniešu un līderu iniciatīvas.

 

Close Menu