Pateicoties Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas caur EEZ un Norvēģijas grantu

programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” finansiālajam atbalstam, biedrība “Resiliences centrs” jau pusgadu īsteno projektu  “Resiliences pieeja jauniešu ar ierobežotām iespējām līdzdalības stiprināšanā”.

Šajā laika periodā ir īstenotas vairākas aktivitātes:

1) aizvadīts 1 apmācību cikls resiliences mentoriem, kurā piedalījās 22 speciālisti;

2) uzsākts veidot resiliences mentoru sadarbības tīklu, kopā veidojot partnerību tikšanās, aktuālo komunikāciju tīkla dalībnieku grupā vietnē Facebook, kā arī apkopojot metodisko bibliotēku. Izveidota kopīga inicatīva “Resiliences mentoru iedvesmas stāsti”;

3) aizvadītas Photovoice nodarbības un rezultāts apkopots virtuālajā fotoizstādē:

“Par savu nākotni ir jācīnās” (pieejams: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=resiliences.centrs&set=a.564747375043600)

4) īstenotas Foruma teātra nodarbības un 1 publiskais pasākums Vērmanes dārzā;

5) organizētas divas Open Cafē diskusijas: Tukumā, Rīgā (Vērmanes dārzā);

6) Uzsākts attīstīt jauniešu – pieredzes ekspertu kustību un veidot atbalsta platformu – http://pieredzeseksperti.resilience.lv/

7) organizēti 2 izbraukuma treniņi jauniešiem;

8) veidots pētījums par jauniešu ar ierobežotām iespējām diskrimināciju;

9) notikusi konference “Noticēt pārmaiņām”.

Caur visām aktivitātēm, attīstot inovatīvus pasākumus,  esam panākuši to, ka esam soli tuvāk jauniešu ar ierobežotām iespējām līdzdalības stiprināšanā un interešu aizstāvībā, diskriminācijas situāciju mazināšanā un cilvēktiesību izpratnes veicināšanā.