Projekta “Dzīvesspēks saskarsmē” laikā 31 Rīgas un citu Latvijas novadu jaunietim bija iespēja risināt mācību pārtraukšanas problēmu savā un savu vienaudžu vidē. Septiņu mēnešu garumā jaunieši piedalījās iknedēļās saskarsmes darbnīcās, aktīvi līdzdarbojās tematiskajos izbraukumos un palīdzēja organizēt motivācijas treniņu ‘‘NE-vardarbība’’.

Pirms Ziemassvētkiem projekta jauniešiem bija iespēja vēlreiz visiem kopā satikties un atskatīties uz paveikto.

“Šī projekta mērķis bija likt jauniešiem aizdomāties par to, cik svarīgi ir justies drošiem un pieņemtiem savā ikdienas vidē un, it īpaši, savu vienaudžu vidū. Ļoti bieži ilgstošas sliktas sekmes skolā atspoguļo to, ka jaunietis jūtas viens ar savām problēmām un tāpēc izvēlas no tām bēgt. Ja tajā brīdī blakus ir atbalstošs draugs vai pieaugušais, ir iespēja noticēt sev un saskatīt veidus, kā iespējams saņemt palīdzību,’’ projekta ieceri skaidro tā vadītāja Džeina.

Šī projekta laikā jaunieši ik nedēļu tikās uz nevardarbīgo komunikāciju un neformālo izglītību balstītajās saskarsmes darbnīcās:

“Bija interesanti pamēģināt šo to no visa un tad izdomāt, kas pašam labāk patīk.’’

“Es atnācu līdzi draudzenei, jo nezināju, kā būs… Man iepatikās (nodarbības), un iepazinos arī ar citiem. Tagad ar vairākiem grupas biedriem esam labi draugi.’’

“Visvairāk patika pasniedzēji, kuri vienmēr ļāva justies brīvi un uzklausīja.’’

Arī noslēguma pasākumā jauniešiem patika atskatīties uz paveikto. Daudz smieklu izvilināja video materiāli no vasaras motivācijas pasākuma, kura aktivitātes jaunieši palīdzēja organizēt.

Jauniešu projekts biedrībā ‘‘Resiliences centrs’’ tika realizēts, pateicoties Izglītības kvalitātes valsts dienesta un Eiropas Sociālā fonda nacionālā mēroga projektam ”Pumpurs” ( Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”).

Projekta laikā, sadarbojoties ar apvienības “Kreisais krasts” reperi Denisu, tapusi arī dziesma “Trijos naktī”, kuru Jaunajā gadā varēs noklausīties mūsu biedrības Youtube kanālā un sociālajos tīklos.

Lai visiem radošs un jaunu ideju pilns nākamais gads!