Pirms koronavīrusa plašākas izplatīšanās pārstāvji no mūsu biedrības devās uz Mariboru (Slovēnija), lai kopā ar pārējām projekta ”Bērna resursu stiprināšana vardarbības prevencija”  dalībvalstīm smeltos pieredzi efektīvā konfliktu risināšanā skolās.

“Atjaunojošais taisnīgums” jeb ”Restorative justice” ir pieeja konfliktu risināšanā, kurā tiek organizēta tikšanās starp cietušo un pāri darītāju, dažkārt arī viņu ģimenēm un citiem iesaistītajiem kopienas locekļiem. Tās mērķis ir likt konflikta izraisītājam saprast, kāpēc viņš tā izrīkojies un uzņemties atbildību par notikušo. Šī ir arī iespēja pāridarītājam izprast, kādas ir viņa rīcības sekas un kā viņš varētu rīkoties, lai vērstu situāciju uz labu. Ir pierādīts, ka šādu metožu kopums palīdz samazināt pāridarītājā vēlēšanos vēl kādreiz pārkāpt likumu. Cietušajiem šī ir iespēja aktīvi piedalīties taisnīga risinājuma atrašanā, kas samazina šādos apstākļos nereti  izjustās bailes un bezspēcību.

“Gan Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD), gan Eiropas Savienības (ES) valstu vidū Latvija ir pārliecinoša līdere skolēnu savstarpējās izsmiešanas un vardarbības ziņā skolas vidē,” vēsta rādītāji pagājušā gada nogalē. Spriežot pēc šiem datiem, apgūtās metodes var izrādīties ļoti noderīgas un gatavas tulītējai pielietošanai, līdz ko ārkārtas stāvoklis būs beidzies.

Pateicoties šī projekta organizatoriem (nodibinājumam ”Oak Foundation” ), mūsu pasniedzēja bija pieredzējusī Belinda Hopkinsa – atjaunojošās  pieejas pamatlicēja Lielbritānijā un organizācijas ”Transforming Conflict” vadītāja. Šo pieeju ”Resiliences centrs” plāno ieviest Latvijas skolās sākot no šā gada septembra jeb no jaunā mācību gada sākuma datuma pēc Koronas veiksmīgas  apturēšanas.

(Projekts: ”Bērnu resursu stiprināšana vardarbības prevencijai” ).