Aktīvs un atraktīvs jaunatnes pasākums – foto, māksla un aktīvā atpūta

No 11.-13. augusta jaunieši pulcējās uz PhotoVoice nometni, lai nostiprinātu savas fotogrāfēšanas prasmes un radošo garu. Trīs dienu garumā dalībnieki apguva jaunas fotogrāfēšanas tehnikas un paņēmienus, lai pilnveidotu savus iemūžināšanas…

Continue ReadingAktīvs un atraktīvs jaunatnes pasākums – foto, māksla un aktīvā atpūta

Conference for specialists in social work "Child. Adolescent. Youth. "

On March 24, a conference for social work specialists titled 'Child. Adolescent. Youth.' took place, in which we also participated. Arturs opened the conference by sharing his experience and allowing adults to gain insight into the daily lives of many young people. His story...

Continue ReadingConference for specialists in social work "Child. Adolescent. Youth. "

The activities of 'Believing in Possibility - promoting the participation of young people with social limitations'.
līdzdalības veicināšana” aktivitātes.

Gada nogalē noslēdzām projekta "Noticēt iespējai - jauniešu ar sociāliem ierobežojumiemlīdzdalības veicināšana” aktivitātes. Projekts tika īstenots no 1.08.2022. līdz 31.12. 2022.Projektā tika izvirzīts galvenais mērķis - veicināt jauniešu ar sociālajiem…

Continue ReadingThe activities of 'Believing in Possibility - promoting the participation of young people with social limitations'.
līdzdalības veicināšana” aktivitātes.

Healthy communication with youth - obstacles and limitations

We invite PARENTS and SPECIALISTS to join Zoom TALK SERIES lessons on mental health risks and their recognition during adolescence. The goal is to provide knowledge and practical recommendations to parents and individuals who work with children...

Continue ReadingHealthy communication with youth - obstacles and limitations

As part of the 'Believing in Possibility' project, young people participate in creative PhotoVoice workshops in Riga and Tukums

Projekta ""Noticēt iespējai” - jauniešu ar sociāliem ierobežojumiem līdzdalības veicināšana” ietvaros, jauniešiem notiek radošas PhotoVoice darbnīcas Rīgā un Tukumā. Darbnīcās jauniešiem ir iespēja mācīties izteikt savu redzējumu par apkārtējo pasauli…

Continue ReadingAs part of the 'Believing in Possibility' project, young people participate in creative PhotoVoice workshops in Riga and Tukums

Young people take part in specialist training

Biedrība "Resiliences centrs" septembra sākumā organizēja apmācību kursu, kurā piedalījās dažādu jomu speciālisti. Noslēdzošajā nodarbībā bija iespēja jauniešiem-pieredzes ekspertiem iesaistīties aktivitāšu un uzdevumu vadīšanā, grupas saliedēšanā, atziņu reflektēšanā.Lielu atzinību no speciālistiem…

Continue ReadingYoung people take part in specialist training

Apskats uz projekta “Resiliences pieeja jauniešu ar ierobežotām iespējām līdzdalības stiprināšanā” aktivitātēm

Pateicoties Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas caur EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” finansiālajam atbalstam, biedrība "Resiliences centrs" jau pusgadu īsteno projektu  "Resiliences pieeja jauniešu ar ierobežotām iespējām līdzdalības stiprināšanā". Šajā…

Continue ReadingApskats uz projekta “Resiliences pieeja jauniešu ar ierobežotām iespējām līdzdalības stiprināšanā” aktivitātēm

“Resiliences pieeja jauniešu ar ierobežotām iespējām līdzdalības stiprināšanā”

Resiliences centrs ir uzācis īstenot projektu “Resiliences pieeja jauniešu ar ierobežotām iespējām līdzdalības stiprināšanā”.“Projekta mērķis ir jauniešu ar ierobežotām iespējām līdzdalības stiprināšana un interešu aizstāvība, attīstot inovatīvus pasākumus, kas vērsti…

Continue Reading“Resiliences pieeja jauniešu ar ierobežotām iespējām līdzdalības stiprināšanā”