Centrā ikviens kopienas iedzīvotājs var pulcēties ar domubiedriem vai iepazīt citas paaudzes, citu sociālo grupu pārstāvjus, apgūstot sadzīves prasmes un attīstīt sociālās prasmes, kā arī pats iesaistīties brīvprātīgā darba aktivitātēs. Nodarbības kopienas centrā var apmeklēt …

Šī gada augustā programmas “Dari!” ietvaros jauniešiem bija iespēja doties 10 dienu garā nometnē. Projām no ikdienas un pilsētas drūzmas, šīs dienas tika aizvadītas vienā solī ar dabu. Jauniešiem šī bija iespēja attīstīt sadarbības prasmes, …

No 11.-13. augusta jaunieši pulcējās uz PhotoVoice nometni, lai nostiprinātu savas fotogrāfēšanas prasmes un radošo garu. Trīs dienu garumā dalībnieki apguva jaunas fotogrāfēšanas tehnikas un paņēmienus, lai pilnveidotu savus iemūžināšanas talantus. Papildus praktiskajām nodarbībām, jauniešiem …

Saistībā ar lielo ienteresi par Kopienas centru, esam sagatvojuši detalizētu izklāstu par centra darbību Kopienas centra “ Resiliences Avots” darbība ir vērsta uz cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanu piedāvājot aktivitātes gan individuāli, gan grupās. Kopienas centrs …

24. martā norisinājās konference sociālā darba speciālistiem “Bērns. Pusaudzis. Jaunietis.”, kurā piedalījāmies arī mēs. Arturs atklāja konferenci daloties ar savu pieredzi un ļāva pieaugušajiem ieskatīties daudzu jauniešu ikdienā. Viņa stāsts pavēra skatam to, kas bieži …

Gada nogalē noslēdzām projekta “Noticēt iespējai – jauniešu ar sociāliem ierobežojumiemlīdzdalības veicināšana” aktivitātes. Projekts tika īstenots no 1.08.2022. līdz 31.12. 2022.Projektā tika izvirzīts galvenais mērķis – veicināt jauniešu ar sociālajiem ierobežojumiemiekļaušanos sabiedrībā. Jaunieši ar sociāliem …

Aicinām pievienoties VECĀKUS un SPECIĀLISTUS Zoom SARUNA CIKLA nodarbībām par mentālāsveselības riskiem un to atpazīšanu pusaudžu vecumposmā.Mērķis ir sniegt zināšanas un praktiskus ieteikumus vecākiem un personām, kas strādā ar bērniem, pargarīgās veselības veicināšanu mājās, vecāku …

Sākot ar novembra mēnesi, Resiliences centrs uzsāk sociālo kampaņu #JAUNIETISJAUNIETIM, kuras ietvaros būs iespēja redzēt un dzirdēt vairāk kā divdesmit jauniešu video stāstus. Par ko ir šī kampaņa? Katrs jaunietis ir savas pieredzes eksperts. Mēs …

Projekta “”Noticēt iespējai” – jauniešu ar sociāliem ierobežojumiem līdzdalības veicināšana” ietvaros, jauniešiem notiek radošas PhotoVoice darbnīcas Rīgā un Tukumā. Darbnīcās jauniešiem ir iespēja mācīties izteikt savu redzējumu par apkārtējo pasauli un aktuālajām problēmām ar fotogrāfiju …

Biedrība “Resiliences centrs” septembra sākumā organizēja apmācību kursu, kurā piedalījās dažādu jomu speciālisti. Noslēdzošajā nodarbībā bija iespēja jauniešiem-pieredzes ekspertiem iesaistīties aktivitāšu un uzdevumu vadīšanā, grupas saliedēšanā, atziņu reflektēšanā.Lielu atzinību no speciālistiem ieguva jaunieši, kuri dalījās ar …

Pateicoties Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas caur EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” finansiālajam atbalstam, biedrība “Resiliences centrs” jau pusgadu īsteno projektu  “Resiliences pieeja jauniešu ar ierobežotām iespējām līdzdalības stiprināšanā”. Šajā laika periodā ir īstenotas vairākas …

Resiliences centrs ir uzācis īstenot projektu “Resiliences pieeja jauniešu ar ierobežotām iespējām līdzdalības stiprināšanā”.“Projekta mērķis ir jauniešu ar ierobežotām iespējām līdzdalības stiprināšana un interešu aizstāvība, attīstot inovatīvus pasākumus, kas vērsti uz jauniešu iniciatīvu īstenošana un …

Lai turpinātu sniegt atbalstu jauniešiem ar ierobežotām iespējām un vairotu iespēju viņu līdzdalībai, interešu aizstāvībai un iekļaušanai sabiedrībā, mēs esam uzsākuši īstenot projektu “Noticēt iespējai” – jauniešu ar sociāliem ierobežojumiem līdzdalības veicināšana”. Projekta mērķis ir …

Esam uzsākuši pieredzes ekspertu kustības platformas izveidi.  Paredzēts, ka virtuālā platforma būs pieejama ikvienam jaunietim, neatkarīgi no viņa dzīvesvietas, lai būtu iespējams uzrunāt pieredzes ekspertu kustības jauniešus.  Platformā būs pieejama aktuālā informācija par līdzdalības aktivitātēm, …

Lai veicinātu iekļaujošu sabiedrību ikvienam jaunietim – otrdien, 24. maijā, plkst. 16:00, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas konferenču zālē notiks jauniešiem paredzēta diskusija, sadarbībā ar Latvijas Jaunatnes padome (LJP), Eiropas Savienības māja Sabiedrības integrācijas fonds Jaunatnes …