Saistībā ar lielo ienteresi par Kopienas centru, esam sagatvojuši detalizētu izklāstu par centra darbību Kopienas centra “ Resiliences Avots” darbība ir vērsta uz cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanu piedāvājot aktivitātes gan individuāli, gan grupās. Kopienas centrs …

24. martā norisinājās konference sociālā darba speciālistiem “Bērns. Pusaudzis. Jaunietis.”, kurā piedalījāmies arī mēs. Arturs atklāja konferenci daloties ar savu pieredzi un ļāva pieaugušajiem ieskatīties daudzu jauniešu ikdienā. Viņa stāsts pavēra skatam to, kas bieži …

Gada nogalē noslēdzām projekta “Noticēt iespējai – jauniešu ar sociāliem ierobežojumiemlīdzdalības veicināšana” aktivitātes. Projekts tika īstenots no 1.08.2022. līdz 31.12. 2022.Projektā tika izvirzīts galvenais mērķis – veicināt jauniešu ar sociālajiem ierobežojumiemiekļaušanos sabiedrībā. Jaunieši ar sociāliem …

Aicinām pievienoties VECĀKUS un SPECIĀLISTUS Zoom SARUNA CIKLA nodarbībām par mentālāsveselības riskiem un to atpazīšanu pusaudžu vecumposmā.Mērķis ir sniegt zināšanas un praktiskus ieteikumus vecākiem un personām, kas strādā ar bērniem, pargarīgās veselības veicināšanu mājās, vecāku …

Sākot ar novembra mēnesi, Resiliences centrs uzsāk sociālo kampaņu #JAUNIETISJAUNIETIM, kuras ietvaros būs iespēja redzēt un dzirdēt vairāk kā divdesmit jauniešu video stāstus. Par ko ir šī kampaņa? Katrs jaunietis ir savas pieredzes eksperts. Mēs …

Projekta “”Noticēt iespējai” – jauniešu ar sociāliem ierobežojumiem līdzdalības veicināšana” ietvaros, jauniešiem notiek radošas PhotoVoice darbnīcas Rīgā un Tukumā. Darbnīcās jauniešiem ir iespēja mācīties izteikt savu redzējumu par apkārtējo pasauli un aktuālajām problēmām ar fotogrāfiju …

Biedrība “Resiliences centrs” septembra sākumā organizēja apmācību kursu, kurā piedalījās dažādu jomu speciālisti. Noslēdzošajā nodarbībā bija iespēja jauniešiem-pieredzes ekspertiem iesaistīties aktivitāšu un uzdevumu vadīšanā, grupas saliedēšanā, atziņu reflektēšanā.Lielu atzinību no speciālistiem ieguva jaunieši, kuri dalījās ar …

Pateicoties Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas caur EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” finansiālajam atbalstam, biedrība “Resiliences centrs” jau pusgadu īsteno projektu  “Resiliences pieeja jauniešu ar ierobežotām iespējām līdzdalības stiprināšanā”. Šajā laika periodā ir īstenotas vairākas …

Resiliences centrs ir uzācis īstenot projektu “Resiliences pieeja jauniešu ar ierobežotām iespējām līdzdalības stiprināšanā”.“Projekta mērķis ir jauniešu ar ierobežotām iespējām līdzdalības stiprināšana un interešu aizstāvība, attīstot inovatīvus pasākumus, kas vērsti uz jauniešu iniciatīvu īstenošana un …

Lai turpinātu sniegt atbalstu jauniešiem ar ierobežotām iespējām un vairotu iespēju viņu līdzdalībai, interešu aizstāvībai un iekļaušanai sabiedrībā, mēs esam uzsākuši īstenot projektu “Noticēt iespējai” – jauniešu ar sociāliem ierobežojumiem līdzdalības veicināšana”. Projekta mērķis ir …

Esam uzsākuši pieredzes ekspertu kustības platformas izveidi.  Paredzēts, ka virtuālā platforma būs pieejama ikvienam jaunietim, neatkarīgi no viņa dzīvesvietas, lai būtu iespējams uzrunāt pieredzes ekspertu kustības jauniešus.  Platformā būs pieejama aktuālā informācija par līdzdalības aktivitātēm, …

Lai veicinātu iekļaujošu sabiedrību ikvienam jaunietim – otrdien, 24. maijā, plkst. 16:00, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas konferenču zālē notiks jauniešiem paredzēta diskusija, sadarbībā ar Latvijas Jaunatnes padome (LJP), Eiropas Savienības māja Sabiedrības integrācijas fonds Jaunatnes …

Making my future

The idea of project was that project “Making my future” designs and pilots practices and tools for ensuring a better future for young people living in either disadvantaged, marginalized or remote communities and are at …

Projekta “Dzīvesspēks saskarsmē” laikā 31 Rīgas un citu Latvijas novadu jaunietim bija iespēja risināt mācību pārtraukšanas problēmu savā un savu vienaudžu vidē. Septiņu mēnešu garumā jaunieši piedalījās iknedēļās saskarsmes darbnīcās, aktīvi līdzdarbojās tematiskajos izbraukumos un palīdzēja …

Biedrības ‘’Resilienecs centrs’’ online konferences ‘‘Dzīvesspēka kvartāls: atbalsts jauniešiem un ģimenēm’’ ieraksts tagad pieejams arī mūsu “Youtube” kanālā. Šī konference ir par dzīvesspēka lomu darbā ar ģimenēm un jauniešiem. Konferences pamatā ir dzīvesspēka labās prakses piemēri, …