Biedrības ‘’Resilienecs centrs’’ online konferences ‘‘Dzīvesspēka kvartāls: atbalsts jauniešiem un ģimenēm’’ ieraksts tagad pieejams arī mūsu “Youtube” kanālā.

Šī konference ir par dzīvesspēka lomu darbā ar ģimenēm un jauniešiem. Konferences pamatā ir dzīvesspēka labās prakses piemēri, kā mudināt ģimenes, jauniešus un speciālistus koncentrēties ne vien uz pastāvošajām problēmām, bet sniegt iespēju palūkoties uz saviem resursiem kā vienlīdz svarīgu soli šo problēmu risināšanā.

Pasākuma programmā iekļauta gan jauniešu veidota filma par savām vērtībām šodien, gan intervijas ar  un atskats uz līdz šim paveikto saistībā ar dzīvesspēka (resiliences) pieeju.


Pasākuma programma pieejama video aprakstā.

Konference tiek īstenota ‘‘Sabiedrības integrācijas fonda’’ finansētā projekta “Ģimenes dzīvesspēka stiprināšana” ietvaros.