Lai turpinātu sniegt atbalstu jauniešiem ar ierobežotām iespējām un vairotu iespēju viņu līdzdalībai, interešu aizstāvībai un iekļaušanai sabiedrībā, mēs esam uzsākuši īstenot projektu “Noticēt iespējai” – jauniešu ar sociāliem ierobežojumiem līdzdalības veicināšana”.

➡️Projekta mērķis ir veicināt jauniešu ar sociālajiem ierobežojumiem iekļaušanos sabiedrībā, attīstot inovatīvus pasākumus, kas vērsti uz šo jauniešu līdzdalības stiprināšanu, motivācijas paaugstināšanos un iniciatīvu īstenošanu.

➡️Projekta mērķa grupa ir jaunieši ar ierobežotām iespējām vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kas klasificējas grupai jaunieši ar sociālajiem šķēršļiem – jaunieši ar ierobežotām sociālajām prasmēm vai antisociālu vai riskantu uzvedību.

➡️Projekta aktivitātes:1) Projekta uzsākšanas seminārs 2) Photovoice darbnīcas; 3) Izbraukuma darbnīcas; 4) Domnīca “Jaunieša kurpes”; 5) Sociālā kampaņa “Jaunietis jaunietim”; 6) Noslēguma konference. 

➡️Projekta īstenošanas laikā, būs sekmēta jauniešu kvalitatīva brīvā laika pavadīšana ārpusskolas aktivitātēs un iniciatīvu stiprināšana; jauniešiem būs pilnveidojusies spēja apzināties gan savas, gan citu rīcības iespējamo ietekmi uz apkārtējiem, līdz ar to veicinot spēju apzināties un mazināt arī tos faktorus, kas ierobežo sociālās iekļaušanās iespējas. Projekta rezultātā speciālistiem un plašākai sabiedrībai būs  iespēja iepazīties ar mērķa grupas pieredzi un redzējumu, paskatīties uz to no jaunieša skata punkta, tai skaitā jauniešu redzējumu par sociālajiem šķēršļiem.

Vairāk informācija par projekta aktivitātēm: Baiba Ozere, centrsresiliences@gmail.com

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros