Biedrības “ Resiliences Centrs”  valdes sastāvs:

Jānis Rihards Blaževičs, valdes priekšsēdētājs, janis.rihards.blazevics@gmail.com, centrs@resilience.lv, m.28604088

Kārlis Mednieks, valdes loceklis, karlis.mednieks@resilience.lv, m. 28609300

Aiga Romane-Meiere, valdes locekle, aromane@inbox.lv, m.29728401

Dace Blaževiča, valdes locekle, dace.blazevica@gmail.com, m.29244182

Džeina Feldberga, valdes locekle, dzeinafelberga@inbox.lv, m. 23202424

Daiga Rutka, valdes locekle, daiga.rutka@gmail.com, m.26305975

Roberts Blaževičs, valdes loceklis, roberts.blazevics@gmail.com, m.29296773