Veiksmīgi sācies projekts “ Iecietības pieredze sociālajam riskam pakļautajiem Rīgas pilsētas jauniešiem” , kurš tapis ar Rīgas domes Izglītības, Kultūras un Sporta departamenta finansiālu atbalstu.

Projekta mērķis ir iekļaušanas pieredzes veicināšana sociālajiem riskiem pakļautajiem jauniešiem, iedrošinot uz līdzdalību un integrāciju sabiedriskajos procesos un pilnveidojot izpratni par iecietības izpausmēm gan pašu jauniešu, gan jaunatnes jomas darbinieku vidū.

Projekta ietvaros tiek rīkotas tematiskās darbnīcas par diskrimināciju balstoties uz tādām iezīmēm kā dzimums, etniskā piederība, invaliditāte, vecums; gaidāmi arī semināri jaunatnes jomas darbiniekiem, kā arī nometne “Paskaties no citas puses”, kuru vadīs paši jaunieši.

Projekta mērķis ir iegūt pieredzi veidot cieņpilnas sadarbības attiecības, kā arī palielināt informētība par diskriminācijas izpausmes veidiem sabiedrībā un to mazināšanas iespējām.  Savukārt biedrības Resiliences centrs telpas nostiprināsies kā vieta, kurā tiek īstenoti sabiedrības integrācijas aktivitātes.

(Projekts: “Iecietības pieredze sociālajam riskam pakļautajiem Rīgas pilsētas jauniešiem”)