Projekta “Dzīvesspēka pieeja jauniešu līdzdalības veicināšanai” ietvaros Resiliences centrā tiek organizēta projektu darbnīca “Nāc ar savu ideju”,  kurā jauniešiem ir iespēja rakstīt projektus un realizēt dažādas savas idejas gan individuāli, gan grupās. Projektu darbnīcā iesaistījušies vairāki jaunieši, kuri atzīst, ka darbošanās Resiliences centra aktivitātēs viņiem ir devusi iespēju mācīties, gūt jaunu pieredzi un draugus.

“Projektu darbnīcā “Nāc ar savu ideju” iesaistījos, jo vēlējos izmēģināt ko jaunu, ne vienmēr dzīvē ir tāda iespēja. Turklāt nevarēju izdomāt neko labāku sava brīvā laika aizpildīšanai,” stāsta projekta dalībnieks Dairis Kalniņš.  

Par Resiliences centru 16 gadus vecajam Dairim izstāstījis draugs. Puisis stāsta, ka centrā viņam patīk, jo “tur vienmēr ir iespēja iegūt jaunu, lielisku pieredzi un draugus”.

“Centrā man ir iespēja mācīties no savām un no citu kļūdām. Esmu saticis cilvēkus, kuru dzīvesstāsti ir līdzīgi manējam. Tas mūs ir satuvinājis un esam kļuvuši par draugiem,” papildina Dairis. Viņš stāsta, ka Resiliences centru apmeklē ik reiz, kad parādās brīvs laiks, vasarā sanāk biežāk. Centra organizētajās aktivitātēs Dairis piedalās jau aptuveni gadu.

“Resiliences centra nodarbībās es labprāt piedalos, jo, dzīvojot audžuģimenē, ik gadu esmu braukusi uz SPA saistītām nometnēm. Pagājušajā gadā Dace no Resiliences centra man piedāvāja nometnē darboties kā brīvprātīgajam un man tas ļoti patīk. Es piedalos, jo man patīk būt kopā ar jauniem cilvēkiem un iegūt jaunas zināšanas,” stāsta astoņpadsmit gadus vecā Elvīra Štāle, kura dzīvo Latvijas-Lietuvas pierobežā esošajā Ezerē.  

“Iesaistījos, jo vēlējos īstenot savas idejas un iemācīties ko jaunu, iepazīt jaunus cilvēkus un doties piedzīvojumos. Mēģināt, saprast, mācīties, iegūt, atdot kaut ko no sevis un vienkārši izbaudīt,” stāsta aktīviste un vairāku Resiliences centra projektu dalībniece Zita Rubene.

Rīdziniece Elizabeta Heinsone stāsta, ka iesaistās Resiliences centra projektos un aktivitātēs, jo viņai interesē visas dzīvē sniegtās iespējas: “Piedalos visur, lai iegūtu lielāku pieredzi un paceltu savu latiņu augstāk. Domāju, ka piedalīšanās centra aktivitātēs man palīdzēs nākotnes profesijā un izdzīvošanā šajā draudīgajā pasaulē.”

Milēna Resiliences centra rīkotajos pasākumos iesaistās jau gandrīz piecus gadus: “Man ļoti patīk cilvēki, kuri tur strādā – gan jaunie, gan vecie mentori. Tie ir cilvēki, ar kuriem vienmēr var parunāt, satikties, palūgt kādu padomu un gūt atbalstu grūtās situācijās. Es teiktu, ka tie ir cilvēki, kas ir palīdzējuši mani izaudzināt. Mani otrie vecāki.” Meitene stāsta, ka šo piecu gadu laikā redz būtiskas izmaiņas sevī un savā personībā. “Es vairs neesmu tas pats cilvēks, kas biju agrāk. Bet, protams, zinu, ka ir jāturpina augt un attīstīties, jāstrādā ar sevi,” dalās Milēna.

Resiliences centrs piedāvā apmeklēt visdažādākās nometnes gan bērniem, gan jauniešiem. Starp tām ir Dzīvesspēka nometnes, nometnes audžu bērniem, piedzīvojumu nometnes. Nometnes organizē un vada pieredzējuši, sertificēti nometņu vadītāji, tāpat ar jauniešiem nometnēs strādā psihologi un mentori. Šobrīd Resiliences centra jaunieši aktīvi iesaistījušies vairākos projektos un atbalsta pasākumos.

Biedrība Resiliences centrs aktīvi darbojas kopš 2019. gada nogales. Biedrības mērķis ir veicināt jauniešu savstarpējās saskarsmes prasmes, aicināt jauniešus līdzdarboties dažādos projektos, kā arī mudināt nebaidīties realizēt savas idejas un piepildīt sapņus.

Resiliences centrs aicina jauniešus iesaistīties biedrības organizētajās aktivitātēs, nometnēs un projektos, rakstot uz e-pastu: centrs@resilience.lv vai zvanot +371 29728401.

Preses relīze ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finanisālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta . Par preses relīzes saturu atbild biedrība ”Resilieneces centrs”.

Projekta ”Dzīvesspēka pieeja jauniešu līdzdalības veicināšanai” pasākumus, tai skaitā preses relīžu veidošanu, finansiali atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras minsitrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.  

Infografikas ir sagatavotas ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekts: “Dzīvesspēka pieeja jauniešu līdzdalības veicināšanā”.