Lai veicinātu iekļaujošu sabiedrību ikvienam jaunietim – otrdien, 24. maijā, plkst. 16:00, V.

Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas konferenču zālē notiks jauniešiem paredzēta diskusija,

sadarbībā ar Latvijas Jaunatnes padome (LJP), Eiropas Savienības māja Sabiedrības

integrācijas fonds Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes lietas

Pasākumā piedalīsies arī vietējās pašvaldības lēmējvaras un jauniešu organizāciju

pārstāvji! Eiropas jaunatnes gada ietvaros, tiek vērsta lielāka uzmanība jautājumiem, kas ietekmē jauniešu dzīves kvalitāti un viena no prioritātēm ir – vienlīdzīgas iespējas ikvienam jaunietim.

Arī mūsu jaunieši- pieredzes eksperti piedalīsies. Ja Tu esi jaunietis no Kuldīgas vai

Kurzemes – aicinām Tevi piedalīties diskusijā ar savām idejām un priekšlikumiem! Mēs

vēlamies kopā meklēt un radīt priekšlikumus tam: lai ikviens jaunietis Kurzemes reģionā,

kurš meklē līdzdalību, iesaisti, iespējas savu tiesību īstenošanā – varētu meklēt un atrast!

Pēc pasākuma tie tiks iesniegti attiecīgās nozares ministrijā.

Lai piedalītos diskusijai, lūdzu aizpildi anketu: https://forms.gle/xChh7j17SGKbX4Eu9