Centrā ikviens kopienas iedzīvotājs var pulcēties ar domubiedriem vai iepazīt citas paaudzes, citu sociālo grupu pārstāvjus, apgūstot sadzīves prasmes un attīstīt sociālās prasmes, kā arī pats iesaistīties brīvprātīgā darba aktivitātēs.

Nodarbības kopienas centrā var apmeklēt gan bērni un jaunieši, gan seniori, personas ar invaliditāti, gan pilngadīgas personas un brīvprātīgie. Notiek organizēti, tematiski speciālistu vai brīvprātīgo vadīti daudzveidīgi pasākumi.

Kopienas centrā sociālā darbinieka pakalpojumi būs pieejami ikvienam klientam, un to mērķis ir palīdzēt veicināt vai atjaunot spēju sociāli funkcionēt un radīt sociālajai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus. Pie sociālā darbinieka būs iespēja saņemt informāciju par Rīgas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem, to pieejamību, kurš nepieciešamības gadījumā informēs Rīgas Sociālo dienestu vai tiks ierosināta vai organizēta starpinstitucionālā sadarbība klienta problēmas risināšanai. Tāpat kopienas centrā ir iespējams piesaistīt citus speciālistus pēc nepieciešamības, piemēram tādus kā, psihologs, psihoterapeits, jaunatnes darbinieks un citi.

Kopienas centrs aicina pieteikties brīvprātīgos, lai iesaistītos centra darbā, sniegtu individuālu atbalstu un vadītu grupu nodarbības.

“Resiliences avots” ir pieejama brīvā laika telpa, kurā apmeklētāji var brīvi bez konkrēta plāna pavadīt laiku, spēlējot galda spēles, lasot grāmatas, veidojot rokdarbus, tāpat ir nodrošināta piekļuve datoram un citas iespējas.

Kopienas centra darba laiks ir no plkst. 9.30 līdz 21.30, rīta pusē uz aktivitātēm aicināti seniori, bet pēcpusdienā jaunieši.

Kopienas centra darbu nodrošinās biedrība “Resilieneces centrs”, kas turpinās bijušā dienas centra pilngadīgām personām “Ābeļzars” pakalpojuma pēctecību. Kopienas centrs ir veidots ar Rīgas pašvaldības finansiālu atbalstu.