Šajā vasarā, pateicoties “Sabiedrības integrācijas fonda” atbalstam (programmā “Pasākumi ģimenisku vērtību godināšanai” un “Pasākumi bērniem, kas godina ģimeniskas vērtības”), biedrība “Resiliences centrs” projekta “Ģimenes dzīvesspēka meklēšana” norises laikā realizēs sekojošas iniciatīvas:

Bērnu un jauniešu trīs dienu vasaras nometnes “Ģimenes dārgumu meklēšana” jūlijā un augustā Rīgas pilsētā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem no 9-14 gadu vecumam, kuru laikā ar dažādu radošo un piedzīvojumu metožu palīdzību meklēsim tās lietas, kuras katru ģimeni padara īpašu un spēcīgu.

Pieteikšanās nometnei, rakstot uz e-pastu: dzeinafeldberga@inbox.lv līdz 12. jūlijam.

“Ģimenes dienas” (ar nometņu dalībnieku vecāku piedalīšanos), kuras norisināsies divas reizes un kurās ar bērnu, jauniešu un brīvprātīgo palīdzību tiks izieta ģimenes dzīvesspēka trase: dažādi spēka psiholoģijas uzdevumi, kuri domāti, lai aktivizētu ģimenes resursus un varētu kopīgi piedzīvot gan jautrus brīžus, gan stāties pretī izaicinājumiem.

Kampaņa “Dzīvesspēks ģimenēs”, kuras laikā vaicāsim daudz un dažādām Latvijas ģimenēm, kas viņām palīdz justies spēcīgām. Kapmaņas citāti, attēli un iedvesmojošas atziņas tiks publicētas mūsu sociālajos tīklos, lai ikviens varētu iepazīties, dalīties un lepoties ar to, cik dažādos veidos varam būt spēcīgi. 

Foto: Valters Poļakovs no “Resiliences centra” arhīva.