“Vajadzību kārtis” (“Needs cards”) ir palīglīdzeklis  jebkuras uz risinājuma atrašanu balstītas tikšanās sākumā un tās atslēgas punktos.

Vajadzību kārtis izmanto, lai tikšanās dalībniekiem palīdzētu ieraudzīt, kas viņiem dotajā brīdī ir svarīgs un definēt savas vajadzības, kuras uzklausot, tiek radīta droša un patīkamu komunikāciju veicinoša vide. (Piemērs: katram  tikšanās dalībniekam jāizvēlas 3 vajadzības -kārtis-, kuras viņam liekas svarīgas un jāsniedz neliels komentārs, kāpēc viņš izvēlējies tieši šis 3. Šoreiz pieņemsim, ka tās ir: ”atbalsts”, ”iedrošinājums” un ”humora izjūta”. Pārējie sarunas dalībnieki tiek aicināti pēc iespējas ievērot šīs vajadzības turpmākajā sarunas attīstībā. Rezultātā saruna iekļauj visus tās dalībniekus un  visiem tiek dota vienlīdzīga iespēja dalīties ar to, kas viņiem ir svarīgs).

“Vajadzību kāršu” autore Belinda Hopkinsa pārstāv organizāciju “Transforming Conflict” (Lielbritānija), kura jau vairākus desmitus gadu specializējas atjaunojošās pieejas (restorative approach) ieviešanā, pie kuras pieskaitāma arī resiliences pieeja, un ir vadošais eksperts savā jomā.

Par šo materiālu un iespēju apgūt šo metodi pateicamies  ‘’OAK Foundation’’ projektam ‘’Bērna resursu stiprināšana vardarbības prevencijai’’.

Lai lejupielādētu materiālu, klikšķini šeit.

Svarīgi! Ar materiālu atļauts dalīties, saglabājot atsauci uz tā autoriem – organizāciju ‘’Transforming Conflict’’. Materiāls pieejams latviešu un angļu valodā (1 komplektā atrodamas 35 vajadzību kārtis).