Projekta “Mamyfu”(Making my future) mērķis ir attīstīt in īstenot labās prakses piemērus un metodes, lai iedrošinātu labākai  dzīvei tos jauniešus, kas dzīves laikā saskārušies ar dažādām grūtībām. Tie ir marģinalizētās kopienās dzīvojoši jaunieši, sociālajam riskam pakļautie jaunieši un jaunieši, kuriem ir grūtības iekļauties izlītības sistēmā. Periodā no 16 līdz 25 gadiem, izvēloties izglītības iestādes vai nodarbinātību, tiek likti pamati turpmākai nākotnei. Šajā periodā liela ietekme ir vienaudžiem, ģimenei un videi, kurā uzturās jaunietis.

Projektā “Making my future” ir iesaistīti 35 jaunieši un 10 profesionāļi no Igaunijas, Latvijas un Somijas, lai sadarbības rezultātā uzlabotu konkrēto jauniešu kopienu nākotnes iespējas. Lai jaunieši arī turpmāk paši varētu radīt pozitīvas pārmaiņas, projektā laikā tiks apgūtas jaunas prasmes, stiprināta pašapziņa, veidots atbalsta tīkls.

Projekta laikā sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un vietējām kopienām tiks radītas pārmaiņas gan pašu jauniešu dzīvē gan apkārtējā vidē.

Projekts sastāv no 3 intensīvām nedēļām Igaunijā, Latvijā un Somijā laika period no 2019.gada līdz 2020.gadam, kā arī no aktivitātēm, kas tiks īstenotas pirms un pēc intensīvajām nedēļām.  Projekta sākumā tiks izmantota photo voice metode kā vides izpētes metode. Projekta noslēgumā tiks radīta virtuāla platforma, kuru varēs izmantot gan projektā iesaistītie dalībnieki, gan jebkurš interesents.

Projekts tiek īstenots Projekts tiek īstenots ar Central Baltic Programme atbalstu un sadarbībā ar Tamperes Univeritāti Somijā un organizāciju “Peipsi CTC” Igaunijā.

(Projekts: ‘‘Making my future’’)