Projekta “Ģimenes dzīvesspēka meklēšana” ietvaros biedrība “Resiliences centrs” šovasar realizēja vairākas iniciatīvasViena no tām – kampaņa “Dzīvesspēks ģimenēs”, kuras laikā daudz un dažādām Latvijas ģimenēm vaicājām, kas tām palīdz justies spēcīgām.

Mūsu mērķis bija aptaujāt 50 Latvijas ģimenes, kas arī tika sasniegts. Kopā aptaujā piedalījās 52 ģimenes.

Anketā tika iekļauti jautājumi par dažādām tēmām. Ģimenēm, kuras piedalījās aptaujāšanā, lūdzām uztvert šo aptauju kā spēka psiholoģijas ceļojumu par savu ģimeni. No vairākiem aptaujātajiem arī noskaidrojām, ka aptaujas aizpildīšana bijis interesants un noderīgs process arī pašiem priekš sevis.

Latvijā, līdzīgi kā citās valstīs, ir ģimenes, kurās dzīvo pāris un tā kopīgie bērni, gan paplašinātas, kad ģimenē dzīvo vairākas paaudzes un/vai radinieki, gan audžu ģimenes, gan arī saliktas ģimenes, kad ģimenē ir arī bērni no iepriekšējām partnerattiecībām. Tāpat ir gan ģimenes, kuras balstītas laulībā, gan tādas, kur partneri dzīvo nereģistrētā kopdzīvē, vai kur bērnus audzina tikai viens no vecākiem. Aptaujā piedalījās visdažādākās ģimenes.

Aptaujas aizpildītājs, kā vēlāk secinājām, visbiežāk bija bērns vai mamma, retāk – tētis.

48% no aptaujātajiem atzina, ka viņu ģimenēs valda tuvas un mīlošas attiecības.

Kapmaņas citāti, attēli un iedvesmojošas atziņas tika publicētas mūsu sociālajos tīklos, lai ikviens varētu iepazīties, dalīties un lepoties ar to, cik dažādos veidos varam būt spēcīgi. 

Zaķīšu pirtiņa – vieta, ko mēs bieži apmeklējam kopā, arī mūsu kāzu dienā tur bijām. Pie pirtiņas ir ozols – spēka, stipruma un stabilitātes simbols. (“Mēs no Mūsas” ģimene)

Dažas no aptaujāto ģimeņu stiprajām pusēm – uzticība, mīlestība, atbalsts, atvērtība, cieņa, pozitīvisms, spēja sadarboties un saprast vienam otru. Uzzinājām, ka vairākām no aptaujātajām ģimenēm svarīgākais ir mīlestība vienam pret otru, kopā būšana, atklātība, uzticēšanās, pacietība, saticība.

Mūsu ģimene ir cilvēki, kas mīl, ciena un atbalsta viens otru, neatkarīgi no apstākļiem. (Baibas ģimene)

Aptaujātās ģimenes jūtas spēcīgas: kad tiek galā ar sarežģījumiem; kad viens otru atbalsta un palīdz; kad ir viens otram blakus gan priecīgajos, gan sāpīgajos brīžos; kad pavada laiku kopā; kad kopā svin svētkus.

Daudzu ģimeņu mīļākās atmiņas kopā ir kopīgie ceļojumi un izbraukumi, kopīgā svētku svinēšana, spēļu spēlēšana.

Ģimeņu kopīgās intereses ir atpūta dabā, ceļošana, mūzika, filmas, grāmatas, sportošana, galda spēļu spēlēšana, dārzniecība, ēdiena gatavošana.

Daži no iedvesmojošākajiem citātiem:

Svinot Jāņus kopā ar ģimeni, kopā sēžot pie ugunskura, saprotu, cik spēcīga ir mana ģimene. Esot kopā ar ģimeni, atjaunoju savu ticību, ka ģimene dzīvē ir svarīgākā. (Freibergu ģimene)

Mēs protam novērtēt to, kas mums ir. Mēs vienmēr meklējam risinājumus, kā palīdzēt viens otram. Mēs vienmēr zinām, ka ģimene ir vislielākā vērība. (Baibas ģimene)

Jau no bērnības nodarbojamies ar biškopību. Gan mamma, gan tētis, gan mēs, bērni, daudz zinām par bitītēm. Ar mūsu ģimeni, tāpat kā ar bitēm, nekad neko nevar skaidri zināt. (Bitīšu ģimene)

Mēs ģimenē izrunājamies, uzklausām viens otru. Pirms tam sarakstām uz lapas katrs savas emocijas, domas, tad tās prezentējam otram. Palīdz empātija un iejušanās otra ādā, saredzēt otrā vajadzības. Vērtēt otru augstāk par sevi. (Ozeru ģimene)

Šo akciju rīkojām, lai saprastu, kādas ir dažādu Latvijas ģimeņu vajadzības. Mūsu eksprespētījumu izmantosim, veidojot un pamatojot nākotnes projektus: kopīgas aktivitātes, kuras var kalpot kā resursi un instrumenti ģimenes funkcionalitātes veicināšanā (prasmju darbnīcas bērniem ar vecākiem, ģimeņu nometnes). Arī mūsu darbā ar riska ģimenēm ģimeņu atbildes noderēs kā pozitīvs un praktisks piemērs, attīstot ģimenes kopīgi pavadīto laiku un tradīcijas.

Vairāk par projekta norisi varēs uzzināt, viesojoties Resiliences centra organizētajā Zoom konferencē. Tā gaidāma trešdien, 29. septembrī no pulksten 17:00 līdz 19:00. Vairāk informācijas, sazinoties e-pastā: centrs@resilience.lv.

Projekta īstenošanas mērķis ir veicināt ģimeņu dažādības pieņemšanu gan bērnu un jauniešu vidū, gan pieaugušo savstarpējās attiecībās, gan sabiedrībā kopumā. Dažādības pieņemšanas princips ir ievērots gan plānojot aktivitāšu dalībnieku sastāvu, gan īstenojot sociālo akciju. Projekta īstenošanas rezultātā veicināta pieņemoša attieksme pret visa veida ģimenēm.

Projekts tapis, pateicoties “Sabiedrības integrācijas fonda” atbalstam (programmā “Pasākumi ģimenisku vērtību godināšanai” un “Pasākumi bērniem, kas godina ģimeniskas vērtības”).