Otrdien, 8. decembrī, plkst. 10:00 projekta “Iecietības pieredze sociālajam riskam pakļautajiem Rīgas pilsētas jauniešiem” ievaros biedrība Resiliences centrs platformā “Zoom” organizē interaktīvu online semināru “Dzīvesspēka pieeja psihosociālajā darbā ar sociālā riska jauniešiem”.

Seminārs plānots Ziemssvētku gaisotnē kopā ar speciālistiem, kas ikdienā strādā ar sociālās atstumtības riskam pakļautiem jauniešiem Rīgā, tostarp pedagogiem, psihologiem, sociāliem darbiniekiem, bāriņtiesu darbiniekiem, jaunatnes darbiniekiem, mentoriem, u.c.

Seminārā būs aplūkotas aktualitātes psihosociālajā darbā ar jauniešiem Rīgā, jauniešu līdzdalības un pēctecības principi sociālās atstumtības riska mazināšanai, kā arī tiks apgūtas un platformā “Zoom” demonstrētas interaktīvas metodes psihosociālajā darbā ar jauniešiem.

Informējam, ka par dalību seminārā tiks izsniegtas apliecības.

Lai piedalītos seminārā, sazinies ar mums: centrs@resilience.lv.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.