Projekta “Ģimenes dzīvesspēka meklēšana” ietvaros biedrība “Resiliences centrs” šovasar realizē vairākas iniciatīvas. Viena no tām – kampaņa “Dzīvesspēks ģimenēs”, kuras laikā daudz un dažādām Latvijas ģimenēm vaicājam, kas tām palīdz justies spēcīgām.

Mērķis: aptaujāt 50 Latvijas ģimenes.

Anketā iekļauti jautājumi par dažādām tēmām. Ģimenēm, kuras piedalās aptaujāšanā, lūdzam uztvert šo aptauju kā spēka psiholoģijas ceļojumu par savu ģimeni.

Kapmaņas citāti, attēli un iedvesmojošas atziņas tiks publicētas mūsu sociālajos tīklos, lai ikviens varētu iepazīties, dalīties un lepoties ar to, cik dažādos veidos varam būt spēcīgi. 

Priecāsimies, ja arī Tu aizpildīsi aptauju un padalīsies, kas Tavu ģimeni padara spēcīgu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdX1zMyXmv3zbIw-2EZKO_l1I2jrJcCZ7ez5O9Jqv62Okg9Pw/viewform

Projekts tapis, pateicoties “Sabiedrības integrācijas fonda” atbalstam (programmā “Pasākumi ģimenisku vērtību godināšanai” un “Pasākumi bērniem, kas godina ģimeniskas vērtības”).