Projekta “”Noticēt iespējai” – jauniešu ar sociāliem ierobežojumiem līdzdalības veicināšana” ietvaros, jauniešiem notiek radošas PhotoVoice darbnīcas Rīgā un Tukumā.

Darbnīcās jauniešiem ir iespēja mācīties izteikt savu redzējumu par apkārtējo pasauli un aktuālajām problēmām ar fotogrāfiju palīdzību. Darbnīcas vadītājs Valters Poļakovs jauniešus motivē ne tikai paskatīties uz apkārtējo vidi ar citu skatījumu, bet arī apgūt jaunas fotogrāfēšanas un foto apstrādes tehnikas.

Jaunieši viens ar otru dalās uzņemtajās fotogrāfijās, pārdomās un diskusijās par redzamo, atbildot uz jautājumiem: ko Tu redzi? ko šeit vajadzētu mainīt? u.c.

Darbnīcu noslēgumā ir plānota vituālā fotogrāfiju izstāde.

Lai vairāk uzzinātu par darbnīcām, iespējams sazināties pa tel. 20334111 (Baiba)

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.