Aizvadītais mācību gads bijis izaicinājumu pilns visiem, arī Resiliences centra redzes lokā nonākušajiem jauniešiem, kuri vairākkārt izteikuši vēlēšanos brīvo laiku pavadīt kopā ar saviem vienaudžiem vidē, kas nebūtu mājas vai skola un, kad tas iespējams, klātienes nodarbībās.

No šīs idejas tapa projekts ”Dzīvesspēks saskarsmē”, kura realizāciju esam uzsākuši 10. jūnijā, pateicoties Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektam ”Pumpurs” ( Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”).

Projekta ietvaros rīkojam iknedēļas ne-vardarbīgas saskarsmes darbnīcas jauniešiem ar un bez mācību pārtraukšanas riska, izmantojot dažādas neformālās izglītības metodes: reps, kontaktimprovizācija, kopības spēka uzdevumi un dzīvesspēka psiholoģija. 

Jauniešiem šī ir iespēja iepazīt sevi un apkārtējos pozitīvā atmosfērā, apgūt jaunas prasmes un aktīvi piedalīties nevardarbīgas un drošas vides veidošanā, – vides, kurā drīkst kļūdīties un katru pieredzi, pat, ja tā ir nepatīkama, izmantot kā sevis izpētes un izaugsmes līdzekli.

Projekta gaitā plānoti arī tematiskie izbraukumi pie dabas, 3 dienu motivācijas treniņš ”NE- vardarbība” un, projekta noslēgumā, jauniešu veidots priekšnesums, kas balstīts uz apgūtajām metodēm un projekta gaitā piedzīvoto.

Priecāsimies, ja kopā ar mums sekosiet līdzi projekta norisei mūsu mājas lapā (www.resilience.lv) un  sociālajos tīklos.