Resiliences centrs piedāvā apmeklēt visdažādākās nometnes gan bērniem, gan jauniešiem. Centrā jauniešiem ir iespēja piedalīties arī dažādos projektos un atbalsta pasākumos. Viens no vērtīgākajiem projektiem, kurā šobrīd jauniešiem ir iespēja pieteikties, ir projekts “Dzīvesspēka pieeja jauniešu līdzdalības veicināšanai”. Tā ietvaros tiek organizēta projektu darbnīca “Nāc ar savu ideju”, kurā jaunieši var realizēt savas idejas un paši rakstīt dažādus projektus.

Resiliences centra projektu vadītāja Aiga Romane-Meiere skaidro, ka jauniešu līdzdalības un iniciatīvu projekti centrā tiek realizēti katru gadu: “Šādi projekti, manuprāt, ir labākais, ko jauniešiem var iedot. Tā ir iespēja pašiem mācīties un darīt. Nekas nav iedots gatavs, jauniešiem pašiem ir iespēja domāt, strādāt un cīnīties.”

Projekta “Dzīvesspēka pieeja jauniešu līdzdalības veicināšanai” ietvaros tiek organizēta projektu darbnīca “Nāc ar savu ideju”,  kurā jauniešiem ir iespēja rakstīt projektus un realizēt dažādas savas idejas gan individuāli, gan grupās.

“Bieži izrādās, ka jauniešiem ir daudz vairāk labu, foršu ideju, nekā pieaugušais spēj izdomāt. Projektu darbnīca “Nāc ar savu ideju” ļauj jauniešiem darīt to, kas viņiem pašiem šķiet interesants. Tas, ko mēs, pieaugušie, varam, ir palīdzēt līdz tam tikt,” papildina Romane-Meiere.

“Projekta mērķis ir ļaut jauniešiem iemācīties tikt līdz rezultātam. Vienalga, vai tas būtu projekts draugiem, kaimiņiem, klases biedriem vai lielākām cilvēku grupām. Vēlamies, lai jaunieši iemācās realizēt savas idejas. Tas var būt un var nebūt caur projektu,” stāsta Romane-Meiere.

Projektu vadītāja pieļauj, ka, iesaistoties šajā un vēl citos līdzīgos projektos, jaunieši sāks apzināties sevi, apzināties savas iespējas, mērķus un motivācijas. Romane-Meiere uzskata, ka tas jauniešiem noderēs ne tikai dalībai Resiliences centra projektos, bet arī tālāk dzīvē. 

“Viens ir prast veidot un realizēt projektus, bet otrs – plānot savu dzīvi tā, lai plānotais izdotos. Ja jaunietis vēlas kļūt, piemēram, par zobārstu, viņam ir jāprot saplānot, ka tas viņam prasīs tik un tik gadus, tik un tik finanses. Vēlamies, lai ar projekta palīdzību jaunieši iemācās plānot savu laiku, naudu, pieejamos resursus,” skaidro Resiliences centra projektu vadītāja.

Projekts Resiliences centrā norisinās no maija līdz oktobrim, sešu mēnešu garumā. Tajā aicināti iesaistīties dažādu vecumu jaunieši, pusaudži gan no Rīgas, gan no citām Latvijas pilsētām. Romane-Meiere skaidro, ka projekta mērķis ir paplašināt jauniešu līdzdalības iespējas, tāpēc tajā aicināti iesaistīties dažādi jaunieši: “Vēlamies uzrunāt arī jauniešus, kuri skolā nav teicamnieki, nav skolēnu pašpārvaldes vadītāji, olimpiāžu uzvarētāji. Vēlamies veicināt vienlīdzību, tāpēc gaidām ikvienu.”

Biedrība Resiliences centrs aktīvi darbojas kopš 2019. gada nogales. Biedrības mērķis ir veicināt jauniešu savstarpējās saskarsmes prasmes, aicināt jauniešus līdzdarboties dažādos projektos, kā arī mudināt nebaidīties realizēt savas idejas un piepildīt sapņus.

Resiliences centrs aicina jauniešus iesaistīties biedrības organizētajās aktivitātēs, nometnēs un projektos, rakstot uz e-pastu: centrs@resilience.lv vai zvanot +371 29728401.

Preses relīze ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par preses relīzes saturu atbild biedrība “Resiliences centrs”.

Projekta ‘‘Dzīvesspēka pieeja jauniešu līdzdalības veicināšanā’’ pasākumus, tai skaitā preses relīzes veidošanu,  finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.”

Projekts: “Dzīvesspēka pieeja jauniešu līdzdalības veicināšanai”.