Šī vasara ”Resiliences centrā” pagājusi, meklējot dzīvesspēku un svinot bagātīgus atradumus. Pateicoties “Sabiedrības integrācijas fonda” atbalstam, vasaras laikā norisinājās divas bērnu un jauniešu nometnes, divas ģimeņu dienas un sociālā akcija ”Dzīvesspēks ģimenēs”. 

Nometnēs piedalījās 40 Rīgas bērni un jaunieši, kuri ar dažādu radošo un sportisko  metožu palīdzību (foto, pārgājieni ar uzdevumiem, dejas, improvizācijas teātris, domu apļi) dalījās ar to, kas katram ikdienā palīdz justies labi un ar kādām ģimenes vērtībām iespējams pārvarēt arī grūtos brīžus.

Lai izmēģinātu apgūto un uzzināto praksē, nometnes dalībniekiem uz dzīvesspēka trasi pievienojās arī viņu ģimenes, pielietojot katra ģimenes lockeļa spējas un prasmes, kuras kopā veido stipru komandu. Dzīvesspēka trases uzdevumos ģimenes startēja komandās:  bija jāpielieto gan  izdoma,  gan veiklība, bet,  pats galvenais, atbalsts un sapratne, neskatoties uz to, cik liels izaicinājums sagaida priekšā. Uzvarēja kopības spēks: vēlme visu paveikt kopā kā vienotai un lielai ģimenei.

No sirds pateicamies arī visām tām ģimenēm, kuras piedalījās akcijā ”Dzīvesspēks ģimenēs” un dalījās savos spēka avotos un resursos mūsu sociālajos tīklos Facebook un Instagram. No jūlija līdz pat septembra vidum ik nedēļu iespējams iepazīties ar dažādām Latvijas ģimenēm un to, kur meklējams viņu dzīvesspēks. Vai tā būtu  atkalredzēšanās svētku laikā, kopīga darbošanās, labiekārtojot mājas pagalmu vai brīži, kad apzinies, ka neesi uz šīs pasaules viens par spīti savām ”nesmukajām pusēm”, dzīvesspēku atrada visas aptaujātās ģimenes un katrai tas bija kas unikāls un tieši viņai piemītošs.

Ar prieku gaidīsim Jūs arī mūsu projekta noslēguma konferencē trešdien 29.09 plkst. 17.00-19.00 platformā Zoom, kurā varēsiet tuvāk iepazīties ar projekta norisi, tā dalībniekiem un vertīgām atziņām par to, kā saskatīt dzīvesspēku sevī un savā ģimenē!