Biedrība Resiliences centrs aicina jauniešus iesaistīties dažādās uz resiliences pieeju balstītās iniciatīvās, programmās un projektos.

Resiliences centrs ir vieta, kur atrast sevi. Iesaistoties dažādos centra rīkotajos pasākumos, nometnēs un projektos, jauniešiem tiek dota iespēja tuvāk iepazīt sevi, savas spējas, talantus. Tāpat tā ir lieliska
iespēja iepazīt jaunus cilvēkus, iegūt draugus un lietderīgi pavadīt brīvo laiku.

Resiliences centrs piedāvā apmeklēt visdažādākās nometnes gan bērniem, gan jauniešiem. Starp tām ir Dzīvesspēka nometnes, nometnes audžu bērniem, piedzīvojumu nometnes. Nometnes organizē un vada pieredzējuši, sertificēti nometņu vadītāji, tāpat ar jauniešiem nometnēs strādā psihologi un mentori.

Šobrīd Resiliences centra jaunieši aktīvi iesaistījušies arī vairākos projektos, piemēram, “Making my future – Enhancing lives of young people”, “Empowering child’s strengths for violence prevention”, “Iecietības pieredze sociālajam riskam pakļautajiem Rīgas pilsētas jauniešiem”; “Dzīvesspēka pieeja jauniešu līdzdalības veicināšanai”. Tāpat jaunieši aktīvi līdzdarbojas atbalsta pasākumos pakalpojumu projekta “PROTI un DARI!” ietvaros.

“Iesaistījos, jo vēlējos īstenot savas idejas un iemācīties ko jaunu, iepazīt jaunus cilvēkus un doties piedzīvojumos. Mēģināt, saprast, mācīties, iegūt, atdot kaut ko no sevis un vienkārši izbaudīt,” stāsta aktīviste un vairāku Resiliences centra projektu dalībniece Zita Rubene.

Lai gan darbs ar jauniešiem ir Resiliences centra vērtību sistēmas centrā, biedrības locekļiem ļoti svarīgi šķiet nodot savas zināšanas arī citiem, tostarp skolotājiem, sociālajiem darbiniekiem, vecākiem un
aizbildņiem. Šī iemesla dēļ centrs organizē arī dažādus seminārus. Semināri ir interaktīvi, bieži notiek dabā.

Resiliences centrā darbojas dažādu jomu profesionāļi, tajā skaitā psihologi, sociālie darbinieki, mentori. Tie ir cilvēki ar lielu pieredzi gan savās profesionālajās jomās, gan darbā ar jauniešiem.

Biedrība Resiliences centrs aktīvi darbojas kopš 2019. gada nogales. Biedrības mērķis ir veicināt jauniešu savstarpējās saskarsmes prasmes, aicināt jauniešus līdzdarboties dažādos projektos, kā arī mudināt nebaidīties relizēt savas idejas un piepildīt sapņus.

Resiliences centrs aicina jauniešus iesaistīties biedrības organizētajās aktivitātēs, nometnēs un projektos, rakstot uz e-pastu: centrs@resilience.lv vai zvanot +371 29728401.

Preses relīze ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par preses relīzes saturu atbild biedrība ”Resiliences centrs”. 

Projekta  ”Dzīvesspēka pieeja jauniešu līdzdalības veicināšanā” pasākumus, tai skaitā preses relīžu veidošanu, finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekts: “Dzīvesspēka pieeja jauniešu līdzdalības veicināšanai”.