Resiliences centrs ir uzācis īstenot projektu “Resiliences pieeja jauniešu ar ierobežotām iespējām līdzdalības stiprināšanā”.
“Projekta mērķis ir jauniešu ar ierobežotām iespējām līdzdalības stiprināšana un interešu aizstāvība, attīstot inovatīvus pasākumus, kas vērsti uz jauniešu iniciatīvu īstenošana un diskriminācijas situāciju mazināšanu.”
Lai tuvotos šim mērķim, laika posmā līdz 2024.gada februārim plānotas sekojošas aktivitātes:
1) pētījums par sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu attieksmi pret iecietību un diskrimināciju;

2) pieredzes ekspertu kustības attīstība un virtuālas platformas izveide;

3) jauniešu ar ierobežotam iespējām interešu aizstāvība,

4) resiliences mentoru apmācības un sadarbības tīkla izveide,

5) biedrības darbinieku apmācības par cilvēktiesību aspektiem darbā ar jauniešiem;

6) aktivitātes mērķa grupas jauniešiem: "foruma teātris", photovoice d arbnīcasun trīs dienu izbraukuma treniņi;

7) publiskās diskusijas par jauniešiem aktuālām tēmām.
Kam šis projekts paredzēts?
1.Jauniešiem no visas Latvijas, kas saskaras ar dažādiem iespēju ierobežojumiem. Tie ir jaunieši, kurus parasti identificē pēc problemātikas, bet to potenciālajiem resursiem netiek pievērsta uzmanība – jaunieši, kas piedzīvojuši atstumtību, ar problemātisku uzvedību, agresiju, likumpārkāpumiem, depresijas un suicīda tendencēm, ar saskarsmes grūtībām, klaiņošanu, atkarību veicinošu vielu lietošanu, jaunieši, kas zaudējuši savus vecākus u.tt.
2.Dažādu jomu darbiniekiem, tai skaitā valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām, kas ikdienā sniedz atbalstu jauniešiem ar ierobežotām iespējām.
3.Pašiem “Resilieneces centra” dalībniekiem, lai stiprinātu savu kapacitāti īstenot visas labās ieceres.
Kādas izmaiņas sagaidām pēc projekta īstenošanas?
Diskriminējošu situāciju, neiecietīgas attieksmes un cilvēktiesību pārkāpumu mazināšanos pret jauniešiem ar ierobežotam iespējām visos līmeņos – sākot ar tuvāko cilvēku attieksmi un rīcību, beidzot ar sociālās politikas līmenī. Sagaidām arī to, ka jaunieši paši arvien vairāk ienesīs paši savu viedokli un kļūs vieglāk saprast, ka problemātiska uzvedība ir tikai aisberga redzamā virspuse, zem kuras sakrājušies virkne traumatisku notikumu.
Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu
programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.