Jauniešu līdzdalības veicināšana, izmantojot dzīvesspēka pieeju

Resiliences centrs ir vieta, kur atrast sevi. Iesaistoties dažādos centra rīkotajos pasākumos, nometnēs un projektos, jauniešiem tiek dota iespēja tuvāk iepazīt sevi, savas spējas un talantus. Pēdējos sešus mēnešus, no…

Continue ReadingJauniešu līdzdalības veicināšana, izmantojot dzīvesspēka pieeju

Resiliences centra komanda stiprina dzīvesspēka resursus

Lai nodrošinātu biedrības mērķu  veiksmīgu sasniegšanu un produktīvu ikdienas darbu,  nepieciešams regulāri  stiprināt komandas sadarbības prasmes. Šī gada 28. augustā  Resiliences centra darbinieki pulcējās kopā ar  jauniešiem no izbraukuma treniņa…

Continue ReadingResiliences centra komanda stiprina dzīvesspēka resursus

Jaunieši: “Centrā gūstam jaunu pieredzi un draugus”

Projekta “Dzīvesspēka pieeja jauniešu līdzdalības veicināšanai” ietvaros Resiliences centrā tiek organizēta projektu darbnīca “Nāc ar savu ideju”,  kurā jauniešiem ir iespēja rakstīt projektus un realizēt dažādas savas idejas gan individuāli, gan…

Continue ReadingJaunieši: “Centrā gūstam jaunu pieredzi un draugus”

“Photo Voice” darbnīcās mācās runāt ar fotogrāfijas palīdzību

Projekta “Dzīvesspēka pieeja jauniešu līdzdalības veicināšanai” ietvaros Resiliences centrā tiek organizētas foto darbnīcas “Photo Voice”,  kurās fotogrāfa Valtera Poļakova pavadībā jauniešiem ir iespēja mācīties izteikt savas domas, sajūtas un pasaules…

Continue Reading“Photo Voice” darbnīcās mācās runāt ar fotogrāfijas palīdzību

Projektu darbnīcā jaunieši var realizēt savas idejas!

Resiliences centrs piedāvā apmeklēt visdažādākās nometnes gan bērniem, gan jauniešiem. Centrā jauniešiem ir iespēja piedalīties arī dažādos projektos un atbalsta pasākumos. Viens no vērtīgākajiem projektiem, kurā šobrīd jauniešiem ir iespēja…

Continue ReadingProjektu darbnīcā jaunieši var realizēt savas idejas!

Resiliences centrs aicina jauniešus līdzdarboties!

Biedrība Resiliences centrs aicina jauniešus iesaistīties dažādās uz resiliences pieeju balstītās iniciatīvās, programmās un projektos. Resiliences centrs ir vieta, kur atrast sevi. Iesaistoties dažādos centra rīkotajos pasākumos, nometnēs un projektos,…

Continue ReadingResiliences centrs aicina jauniešus līdzdarboties!