Sākot ar novembra mēnesi, Resiliences centrs uzsāk sociālo kampaņu #JAUNIETISJAUNIETIM, kuras ietvaros būs iespēja redzēt un dzirdēt vairāk kā divdesmit jauniešu video stāstus.

Par ko ir šī kampaņa? Katrs jaunietis ir savas pieredzes eksperts. Mēs vēlamies nodot tālāk plašākai sabiedrībai pozitīvus pieredzes stāstus, kā jaunieši, kuri ir saskārušies ar dažādiem sociāliem šķēršļiem, spēj tos pārvarēt un veiksmīgi turpināt savu dzīves ceļu. Jauniešu veidotie pieredzes stāsti video formātā, var kalpot kā iedrošinājums citiem jauniešiem viņu grūtību pārvarēšanā.

Projektu vadītāja Baiba Ozere par kampaņas ideju saka:”Kampaņa ideja aizsākās tad, kad mūsu centrā izveidojās jauniešu grupa, kuru mēs saucam par jauniešiem-pieredzes ekspertiem. Tie ir jaunieši, kuri ir izgājuši caur kādām grūtībām un ar savu pieredzi vēlas dalīties, atbalstīt citus jauniešus. Jaunieši-pieredzes eksperi savai kustībai iedeva moto – “Jaunietis jaunietim!”. Ja tā padomā, tā tiešām ir – kurš gan vislabāk sapratīs jaunieti, ja ne jaunietis. Caur šo kampaņu mēs vēlamies pateikt jauniešiem, kuri saskaras ar grūtībām: “Tu neesi viens!”.”

Resiliences centra vadītāja Dace Blaževiča saka:”Kampaņas nolūks ir iedvesmot un nostiprināt jauniešos ticību, ka jebkurā bezizejas situācijā ir izeja. Kampaņā ir iesaistījušies jaunieši, kuri ir pieredzējuši dzīves grūtības un pateicoties sniegtajam atbalstam ir spējuši ar tām tikt galā.  Veidi, kā jaunieši ir pavētsījuši savus stāstus, ir tikpat unikāli un atsķirīgi, kā paši jaunieši. Šos stāstus veidojot, mūs vieno cerība, ka jauniešu iegūtā pieredze uzrunās citus jauniešus,rosinās viņos spēju rīkoties un risināt savas grūtības.”

Iespēja redzēt jauniešu video stāstus un sekot līdzi sociālās kampaņas #JAUNIETISJAUNIETIM aktivitātēm – būs Resiliences centra Facebook un Instagram platformās.

Vairāk uzzināt par jauniešiem-pieredzes ekspertiem un sazināties iespējams – http://pieredzeseksperti.resilience.lv/kontakti/

Kampaņa notiek projekta “Noticēt iespējai” – jauniešu ar sociāliem ierobežojumiem līdzdalības veicināšana” ietvaros.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.