Esam uzsākuši pieredzes ekspertu kustības platformas izveidi.  Paredzēts, ka virtuālā platforma būs pieejama ikvienam jaunietim, neatkarīgi no viņa dzīvesvietas, lai būtu iespējams uzrunāt pieredzes ekspertu kustības jauniešus. 

Platformā būs pieejama aktuālā informācija par līdzdalības aktivitātēm, jauniešu pieredzes stāsti, informācija par palīdzības saņemšanu dažādās situācijās jauniešiem saprotamā valodā. 

Paši jaunieši –  pieredzes eksperti aktīvi piedalās, līdzdarbojas un iesaistās platformas tapšanas procesā, kurā tiek plānots gan tās dizains, gan saturs. Platfomas izveidē tiek ņemtas vērā jauniešu vajadzības un aktualitātes.

Projektu „Resiliences pieeja jauniešu ar ierobežotām iespējām līdzdalības stiprināšanā” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.
Apskati lapu šeit: http://pieredzeseksperti.resilience.lv/