Aicinām pievienoties VECĀKUS un SPECIĀLISTUS Zoom SARUNA CIKLA nodarbībām par mentālās
veselības riskiem un to atpazīšanu pusaudžu vecumposmā.
Mērķis ir sniegt zināšanas un praktiskus ieteikumus vecākiem un personām, kas strādā ar bērniem, par
garīgās veselības veicināšanu mājās, vecāku lomas aspektiem, lai veicinātu bērnu sociāli emocionālo
mācīšanos, dzīvesspēku un mazinātu sociālās, emocionālās un uzvedības problēmas
Kopā paredzētas 10 nodarbības. Pirmās 3 nodarbības notiks :
1) 28.11. pl.18.00-19.30 Pusaudžu vecumposms- izaicinājums vecākiem un speciālistiem. Personības
attīstību
ietekmējošie faktori. Riska faktori un aizsardzības faktori pusaudžu vecumā. Riski pusaudžu vecumā, to
veidi.
2) 01.12. pl.18.00-19.30 Pusaudžu vecumposma psiholoģija, psihofizioloģiskais raksturojums, mentālās
veselības nozīme.
3) 02.12. pl.18.00-19.30 Vides nozīme pusaudža vecumā. Attiecības ar vecākiem, saskarsmes ar pusaudzi
pamatprincipi pusaudža mentālās veselības veicināšanā.
Nodarbību vadīs: psiholoģe. Jurita Smiltiņa un māsklas terapeite Sindija Meluškāne
Pieteikšanās: centrsresiliences@gmail.com
No 4 apmeklētām nodarbībām būs iespēja saņemt apliecību.
Sarunu cikls tiek organizēts, pateicoties Jūrmalas pilsētas pašvaldības finansiālajam atbalstam.